Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za davanje na privremeno korištenje javnih površina na području Grada Opatije

Datum: 24.3.2017.

Gradonačelnik Grada Opatije, temeljem članka 10. Odluke o davanju na privremeno korištenje javnih površina («Službene novine Primorsko-goranske županije» broj 4/96, 11/98, 18/08 i 10/09) dana 24. ožujka 2017. godine, objavljuje

 

 

 

                                                    J A V N I    P O Z I V

                         za davanje na privremeno korištenje javnih površina

                                               na području Grada Opatije

 

 

  1.    Izrada i prodaja slika na napravi tipa štafelaja – 8 lokacija na šetalištu Slatina

               (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Izrada privremenih tetovaža putem naprave tipa štafelaja – 2 lokacije na

         šetalištu Slatina (1 lokacija = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Prodaja kokica pokretnim tipskim kolicima – 2 lokacije na šetalištu Slatina

         (1 pokretna kolica = 2 m2 javne površine).

 

  1.    Prodaja palačinki, wafla i muffina pokretnom napravom – 1 lokacija na šetalištu

         Slatina (1 pokretna naprava = 2 m2 javne površine).

 

 

Javne površine daju se na privremeno korištenje do 31. listopada 2017. godine.

Za korištenje javnih površina plaća se porez na svaki četvorni metar prostora koji se

koristi, a obračunava se u dnevnom iznosu:

  • «za slikare i slikare portretiste (lokacija I. i II.)» 8,00 kuna,
  • «za sve druge namjene (lokacija III. i IV.)» 20,00 kuna.

Uvjete javnog poziva, popis dokumentacije potrebne kao prilog ponudi te Idejno

rješenje sa utvrđenim lokacijama i namjenama ponuđači mogu preuzeti u pisarnici Grada

Opatije, od ponedjeljka do petka, u vremenu od 09 do 14 sati.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

 

 

                                                                                       GRADONAČELNIK

                                                                                           Ivo Dujmić, ing.