Grad Opatija
Službene stranice

Javni poziv za podnošenje prijava poreza na kuće za odmor za 2019. godinu

Datum: 28.2.2019.

Na temelju članka 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16 i 101/17) i članka 10. Odluke o porezima Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije, br. 37/11, 05/12 i 07/13)

 

                                                                GRAD OPATIJA

                    UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI

priopćuje svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Opatije, radi utvrđivanja poreza na kuće za odmor u 2019. godini,

                        da su obvezni do 31. ožujka 2019. godine dostavit

 

                              PRIJAVU PODATAKA ZA UTVRĐIVANJE POREZA NA KUĆE ZA ODMOR

                                           ZA 2019. GODINU

 

Člankom 25. Zakona o lokalnim porezima i člankom 8. Odluke o porezima Grada Opatije propisano je da porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe  koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Opatije.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno koji se ne koriste za trajno stanovanje. Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade, dijelovi zgrada te stanovi koji se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog prirodnih nepogoda (potres, poplava, požar), starosti i trošnosti.

Visina poreza na kuće za odmor iznosi 15,00 kuna po metru kvadratnom korisne površine i plaća se jednom godišnje.

Prema članku 49. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnim porezima i članku 10. Odluke o porezima Grada Opatije obveznici poreza na kuće za odmor dužni su do 31. ožujka tekuće godine dostaviti podatke o kućama za odmor koji se odnose na mjesto gdje se nalaze ti objekti, korisnu površinu te druge podatke potrebne za razrez poreza.

Prijavu podnose oni porezni obveznici kod kojih su u odnosu na prethodnu godinu nastale promjene bitne za utvrđivanje poreza te novi vlasnici kuća za odmor.

Za nepodnošenje prijave s podacima nužnim za utvrđivanje poreza, predviđene su novčane kazne za prekršaj  i to za fizičke osobe u iznosu od 100,00 do 5.000,00 kuna te za pravne osobe u iznosu od 2.000,00 do 25.000,00 kuna, kako je propisano člankom 56. stavak 1. točka 4.  i  člankom 56. stavak 3. Zakona o lokalnim porezima.

OBRAZAC PRIJAVE podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. godinu može se preuzeti na Web stranici Grada Opatije: http://www.opatija.hr/hr/obrasci/porezi/

Popunjeni obrazac prijave podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. godinu sa popratnom dokumentacijom (vlasnički list ili kupoprodajni ugovor) potrebno je dostaviti poštom na adresu: Grad Opatija, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, Maršala Tita 6, 51410 Opatija ili na e-mail: marija.randic@opatija.hr .

Za sve upite  o prijavi podataka za utvrđivanje poreza na kuće za odmor za 2019. godinu možete se obratiti na broj telefona: 051/680-140 ili na e-mail: marija.randic@opatija.hr .