Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanja na prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija

Datum: 17.4.2018.

Grad Opatija otvara javno savjetovanje na Prijedlog Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija

Člankom 20. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13) propisano je tko ostvaruje prednost pri upisu djece u dječje vrtiće, a da način ostvarivanja prednosti  utvrđuje osnivač vrtića.

Nadalje, člankom 35. stavkom 1. alineja 4. Zakona propisano je da  Upravno vijeće vrtića, kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama 
odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača. 

Do sada su se ova pitanja rješavala jedinstvenom Odlukom na koju je, kod upisa za svaku pedagošku godinu, a na prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija, suglasnost davao gradonačelnik. Uzimajući u obzir u međuvremenu objavljena stajališta Ustavnog suda glede tumačenja nepreciznih odredbi Zakona (tko u ime osnivača donosi odluke), a u skladu sa istima, potrebno je bilo djelomično korigirati proceduru na način da:

  • Osnivač (Gradsko vijeće) donosi odluku o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u dječji vrtić
  • Upravno vijeće utvrđuje prijedlog odluke o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača (Gradskog vijeća)

Ad 1. U skladu sa navedenim, sastavljen je prijedlog Odluke o ostvarivanju prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić Opatija. Prijedlog je sastavljen na osnovi dosadašnjih Odluka i temeljem prijedloga Upravnog vijeća DV Opatija sadržanog u Odluci o upisima i mjerilima upisa djece rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2018./2019.

Također, s obzirom na nužnost žurnog pokretanja postupka upisa, predlaže se da odluka stupi na snagu dan nakon njene objave u Službenim novinama.

Javno savjetovanje izuzetno je otvoreno je od 17.04.2018. do 25.04.2018.godine budući je uslijed nužnosti pokretanja postupka upisa djece potrebna žurna procedura za donošenje Odluke.

Sve primjedbe i prijedloge na tekst odluke mogu se za vrijeme trajanja savjetovanja uputiti na slijedeće kontakte: