Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje

Datum: 23.10.2019.

 Nacrt Odluke o o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluge povezane s tom javnom uslugom

  Javno savjetovanje po Nacrtu Odluke otvoreno je od 23. listopada 2019. godine i trajati će 15 dana, tj. do 7. studenog 2019. godine, a kako bi predložena Odluka čim ranije stupila na snagu radi potrebe prilagodbe sustava. Sve primjedbe i prijedlozi podnose se u pisanoj formi: osobnom predajom u pisarnici Grada ili slanjem putem pošte na adresu Grad Opatija, Opatija, Maršala Tita 3 ili slanjem na mail adresu: info @opatija.hr

OBRAZLOŽENJE NACRTA