Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje - Prijedlog Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim JLS-ima

Datum: 12.5.2020.

Grad Opatija otvara savjetovanje sa zainteresiranom javnošću oko Prijedloga Odluke o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2020/2021.

Javno savjetovanje otvoreno je do 27. svibnja 2020. godine.

Sve primjedbe, sugestije i mišljenja zainteresirani mogu poslati na mail adresu zlata.torbarina@opatija.hr

 

PRIJEDLOG ODLUKE

OBRAZLOŽENJE 

OBRAZAC