Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje - sufinanciranje predškolskog odgoja u drugim JLS za 2019/2020

Datum: 15.5.2019.

   Javno savjetovanje otvoreno je do 23. svibnja 2019. godine.

JAVNO SAVJETOVANJE O

PRIJEDLOGU ODLUKE O KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PROGRAMA U USTANOVAMA PREDŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA U DRUGIM JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2019/2020

 

U razdoblju trajanja savjetovanja svi zainteresirani mogu dati svoje primjedbe i prijedloge na e-mail adresu andrea.brumnjak@opatija.hr

 

obrazloženje

 

Ovom Odlukom se utvrđuju uvjeti, iznos i postupak za ostvarivanje prava na sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja čija su sjedišta na području drugih jedinica lokalne samouprave.

Sukladno Odluci o kriterijima za ostvarivanje prava na sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave za pedagošku godinu 2018/2019., izdane su 4 suglasnosti (za jedno dijete je ukinuto rješenje radi promjene prebivališta) u ustanovama Dječji vrtić Matulji, Dječji vrtić Vladimir Nazor Kastav, Dječji vrtić Mali princ i Waldorfski dječji vrtić. Pravo na suglasnost odobravalo se djeci koja su u pedagoškoj godini 2017/2018. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na području Grada Opatije za sve članove zajedničkog domaćinstva, odnosno boravka za strane državljane te zaposlenost oba roditelja.

Za pedagošku godinu 2019/2020. predviđa se da će se kapacitetima Dječjeg vrtića Opatija udovoljiti potrebama svih roditelja s područja Grada Opatije za smještaj djece u programe vrtića, stoga nije potrebno odobravati smještaj u drugim vrtićima i kod dadilja, osim u slučajevima gdje djeca već više godina polaze dječji vrtić izvan Opatije.

Kako je tendencija Grada da raznim mjerama podupire razvoj slabije razvijenih dijelova i pomaže građane u slabije razvijenim dijelovima Grada, predlaže se da se i u području predškolskog odgoja mjerama olakša roditeljima s djecom. Stoga se predlaže da roditelji iz dijelova Grada koji zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specifičnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave (primjerice naselja Vela i Mala Učka), mogu dobiti suglasnost za sufinanciranje programa predškolskog odgoja u dječjem vrtiću koji se nalazi na području druge jedinice lokalne samouprave.

Prijedlog je da za sljedeću pedagošku godinu pravo na suglasnost za sufinanciranje troškova programa u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja u drugim jedinicama lokalne samouprave odobri djeci koja su u pedagoškoj godini 2018/2019. imala suglasnost, uz uvjet prebivališta na području Grada Opatije za sve članove zajedničkog domaćinstva, odnosno boravka za strane državljane te zaposlenost oba roditelja. Iznimno, uvjet pohađanja programa u pedagoškoj godini 2018/2019. ne mora biti ispunjen ukoliko dijete i članovi zajedničkog domaćinstva  imaju prebivalište na području slabije razvijenog dijela Grada Opatije, a koje zbog svojih geografskih, demografskih i ostalih specifičnosti gravitira drugoj jedinici lokalne samouprave.

Troškovi programa sufinancirali bi se u visini razlike između utvrđene ekonomske cijene za program u koji se dijete upisuje i cijene koju plaćaju roditelji u toj ustanovi, utvrđenih odlukom ili drugim aktom nadležnog tijela te ustanove, uz uvjet da taj iznos ne može biti veći od razlike između ekonomske cijene i cijene koju plaćaju roditelji za istovjetni program u Dječjem vrtiću Opatija.

Zahtjevi za izdavanje suglasnosti za sufinanciranje troškova programa predškolskog odgoja i obrazovanja podnose se Upravnom odjelu za financije i društvenu djelatnosti, a uz zahtjev se prilaže dokumentacija navedena na obrascu kojom se dokazuju ispunjavanje traženih uvjeta za ostvarivanje prava.

Gradonačelnik

Ivo Dujmić, ing.

PRIJEDLOG ODLUKE