Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje oko Nacrta prijedloga odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora

Datum: 8.11.2017.

Grad Opatija otvara savjetovanje s javnošću oko Nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostora.

Javno savjetovanje otvoreno je do 17. studenog 2017. godine.

Sve primjedbe, sugestije i mišljenja  zainteresirani mogu poslati putem maila na adresu vjera.ljubanovic@gmail.com

 

Obrazloženje:

           Nacrtom prijedloga Odluke Grad Opatija nastavlja s politikom poticajnih mjera na način da se zakupcima olakšala podmirivanje zakupnine i istovremeno pridonese urednosti ispunjavanja svih obveza prema Gradu. 

Predlaže se da se zakupnicima poslovnih prostora odobrava popust ugovorene zakupnine od 10% za tekući mjesec u 2018. godini, počev od mjeseca siječnja, pod uvjetom da su podmirili sve dospjele obveze prema Gradu Opatija do isteka mjeseca koji prethodi mjesecu za koji se odobrava popust, a za mjesec prosinac popust iznosi 50%.

          Ukoliko bi se donijela Odluka o umanjenju zakupnine za 10% mjesečno, pod pretpostavkom da svi zakupnici uredno podmiruju svoje obveze, Grad bi mjesečno ostvario manje prihode u iznosu od 71.593,42 kuna ili na godišnjoj razini 859.121,00  kuna.

         Iako se radi o smanjenju nenamjenskih prihoda Grada, koja su značajna, predlaže se donošenje izmjene i dopune Odluke kao jedne od mjera kojima se potiče gospodarstvo i ujedno osigurava stabilnost prihoda proračuna.