Grad Opatija
Službene stranice

Javno savjetovanje u svezi nacrta odluke o autotaksi prijevozu

Datum: 14.6.2018.

Grad Opatija otvara javno savjetovanje s javnošću u svezi nacrta Odluke o autotaksi prijevozu.

Javno savjetovanje otvoreno je od 15. do 26. lipnja 2018. godine, a zainteresirani mogu svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe poslati do navedenog roka na e-mail adresu: ksenija.gunja@opatija.hr.

Detaljnije informacije o nacrtu Odluke dostupne su u obrazloženju.

Kraći rok javnog savjetovanja utvrđen je radi činjenice što se ova Odluka donosi na temelju Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, kojim je propisano da jedinica lokalne samouprave može donijeti propis kojim se utvrđuje lokacije, opremljenost i način korištenja autotaksi stajališta (odredbe smo preuzeli iz Odluke koja je bila na snazi do donošenja novog Zakon),  te visinu naknade za izdavanje dozvole (Zakon je odredio najvišu naknadu za izdavanje dozvola).