Grad Opatija
Službene stranice

KIng of Učka u projektu ZWB

Datum: 6.6.2019.

Održan prvi radni sastanak s dionicima sportskog događaja „KING OF UČKA“ 

U srijedu, 05. lipnja 2019., Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao partneri na projektu Zero Waste Blue, programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020., organizirali su radni sastanak  u Opatiji povodom sportskog događaja „King of Učka“.

Sastanku su prisustvovali predstavnici dionika nadolazećeg sportskog događaja „KING OF UČKA“ koji će se održati 28. rujna 2019. godine u Ičićima: Sportski savez Grada Opatije, Klub za športsku rekreaciju Gorovo, Komunalac d.o.o., Javna ustanova „Park Priroda Učka“, Savez športske rekreacije „Šport za sve“ PGŽ, Mateo Jurčić Videography, Zajednica sportova Primorsko-goranske županije, BK Rijeka, BK Campetto, TOP SPORT EVENTS d.o.o., AD NATURA SPORT d.o.o.  te organizatori sastanka - Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu.

Izv. prof.dr.sc. Marinela Krstinić Nižić s Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu održala je prezentaciju o Zero Waste Blue projektu te upoznala prisutne s osnovnim karakteristikama Zero Waste koncepta. Dionici su upoznati na koji način sportski događaji, koji se odvijaju na lokalitetima kulturne i prirodne baštine, usprkos velikom broju posjetitelja, mogu postati „održivi“ te jedan od motiva dolaska u turističku destinaciju.

Direktor Kluba za športsku rekreaciju Gorovo, Dalibor Korenić, kao glavni organizator „Hrvatskog festivala sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješačenju“ održanog u travnju, dao je primjer dobre prakse kako festival smanjuje negativne utjecaje na okoliš.

Glavni organizatori  Elvir Sulić i Vladimir Miholjević predstavili su sportski događaj „King of Učka“ koji će se održati  28. rujna ove godine na relaciji od Ičića do Vojaka - vrha Učke, s naglaskom da se radi o manifestaciji u koju su uključeni profesionalni biciklisti, kao i rekreativci 

Svi sudionici aktivno su sudjelovali u pronalasku dodatnih ideja na koji način sportski događaj KING OF UČKA učiniti još održivijim te kako što bolje primijeniti načela i značajke Zero Waste Blue projekta.