Grad Opatija
Službene stranice

Konstituirano VMO Opatija - Centar II

Datum: 31.10.2019.

Predsjednica VMO-a Biserka Lunaček

Jučer je konstituirano i VMO Opatija - Centar II. Izabrani članovi Vijeća su Marin Žepina, Klementina Seljak, Elvira Novak (HDZ), Biserka Lunaček, Marija Simčić, Boris Laginja, Vilma Trošelj Živanović (SDP-HSU).

Za predsjednicu VMO-a izabrana je Biserka Lunaček.