Grad Opatija
Službene stranice

Liste kandidata za Izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina

Datum: 18.4.2019.

Objavljujemo pravovaljane liste kandidata za Izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u Gradu Opatiji koji će se održati 5. svibnja 2019.

 

LISTE