Grad Opatija
Službene stranice

More u Iki je izvrsne kakvoće

Datum: 8.7.2019.

Ispitivanje provedeno prema dojavi građana

  More na kupalištima u Iki je izvrsne kakvoće, prema posljednjim rezultatima ispitivanja kakvoće mora koje je proveo Nastavni zavod za javno zdravstvo, a prema dojavi kupača o ponavljanom pojavljivanju vidljivog onečišćenja mora u obliku pjene.

Uzorkovanje su 02.07.2019. godine proveli djelatnici NZZJZ PGŽ Ispostava Opatija u pratnji opatijskog komunalnog redara.

Uzorkovana su četiri uzorka, a lokacije uzorkovanja označene su crnim točkama na slici.

Osim mikrobioloških rezultata spomenutih uzoraka u TABLICI u prilogu su i rezultati kakvoće mora točaka uzorkovani dan ranije (1.07.2019. godine) u redovitom monitoringu.