Grad Opatija
Službene stranice

Najavljen prvi rebalans Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

Datum: 10.7.2018.

Na konferenciji za novinare održanoj 10. srpnja u uredu gradonačelnika najavljena je prva izmjena Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu, koja će se uskoro uputiti Gradskom vijeću.

Gradonačelnik Ivo Dujmić, njegovi zamjenici Emil Priskić i Vera Aničić te pročelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman sudjelovali su na tiskovnoj konferenciji na kojoj je istaknuto da će se prijedlog prvog rebalansa uputiti na Gradsko vijeće uz objašnjenje da iako obećani projekti teku prema planu, problemi su nastali zbog odustajanja Zajednice Talijana od sufinanciranja još dvije vrtićke odgojno obrazovne skupine na talijanskom jeziku te zbog 28 milijuna kuna neprodane gradske imovine. Obećani projekti poput City busa, dječjeg vrtića i poticaja za zapošljavanje teku prema planu.

U bitnome I Izmjene Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu sastoje se u sljedećem

 1. raspored rezultata poslovanja iz 2017.godine
  1. prijenosa raspoloživih prihoda po godišnjem obračunu (19.8 mil. kuna)
  2. osiguravanje sredstava za projekte i aktivnosti  koji su ugovoreni u 2017. godini, a koji će biti dovršeni u 2018. (31.2 mil .kn)
 2. usklađenja prihoda i rashoda Proračuna s dosadašnjim ostvarenjem  te očekivanom projekcijom do kraja proračunske godine
  1. smanjenje dijela planiranih rashoda – usklađenje s očekivanom realizacijom
  2. povećanje sredstava za pojedine aktivnosti i projekte
   • City Bus koji bi povezivao centar Grada s dječjim vrtićem i naseljem Zora – pilot projekt do kraja godine
   • Povećanje sredstava za mjere poticaja poduzetnika kako bi svima koji su podnijeli zahtjev mogao biti isplaćen poticaj (do sada su utrošena sva osigurana sredstva radi izuzetno velikog interesa)
   • Povećanje sredstva za pojedine stavke unutar održavanja komunalne infrastrukture radi povećanih troškova (utrošak vode, zimska služba i sl)

Vezano uz planirane prihode proračuna ovim izmjenama predložit će se Gradskom vijeću uzimanje kredita  za pokriće dijela troškova izgradnje Dječjeg vrtića kao zamjena za planirane prihode proračuna za tu investiciju, a koji se, sada je postalo izvjesno, neće ostvariti.

Naime ukupni troškovi izgradnje dječjeg vrtića uključujući svu potrebnu dokumentaciju i inicijalne troškove iznose 42.890.000 mil. kuna, od čega će u 2018. troškovi iznositi 29.934.000 kuna, kako je bilo izvorno planirano, bez probijanja ukupno planiranih troškova.

Izvori sredstva za tu investiciju planirani su u najvećem dijelu od prodaje dionica hotela Cavtat (27.150.000 kn), sufinanciranja Zajednice Talijana (Universita popolare di Trieste, Unione Italiana  iz Rijeke, te Zajednica Talijana iz Opatije), prihoda od prodaje imovine te manjim dijelom iz fondova.

Grad Opatija sa Zajednicom Talijana  nakon pisma namjere (2011.g) potpisao je Ugovor (2012g.) prema kojemu bi Zajednica Talijana sufinancirala 26% troškova izrade projektne dokumentacije te troškova izgradnje objekta za tri skupine djece (sada 1)  u kojima bi se provodio program za djecu pripadnika talijanske manjine. Do sada je uplaćeno  sa strane talijanskih partnera 178.480 kuna. Nažalost od strane Zajednice Talijana izviješteni smo da uslijed promjena načina financiranja od strane talijanske države te drugih razloga isti nisu u mogućnosti ispuniti dogovoreno te uplatiti planirana sredstva. Navedeno zasigurno neće niti bi trebalo poremetiti odnos Grada prema talijanskoj zajednici budući smo svjesni situacije u Italiji te činjenice da trenutno novaca nema. Stoga će i u novom vrtiću biti zadržana jedna skupina za djecu pripadnika talijanske nacionalne manjine kao i do sada, a ostavljena je mogućnost da talijanska unija u idućem razdoblju naknadno osigura sredstva za podmirenje dijela troškova.

Stoga je, u cilju osiguravanja sredstava za pokriće dijela nedostajućih prihoda, uvažavajući i druge okolnosti, uzimanje kredita jedini način da se investicija zatvori.

„Druge okolnosti“ leže u činjenici da je, kako je najavila predstavnička većina, praktički obustavljena prodaja zgrade Dječjeg vrtića, koja je bila planirana Proračunom za koji su glasali gotovo jednoglasno svi vijećnici, a upitna je i općenito prodaja nekretnina Grada. Time je Proračun Grada dijelom ugrožen budući su prihodi od prodaje raspoređeni na kapitalne rashode proračuna. Stoga je bilo potrebno ovim izmjenama s jedne strane smanjivati rashode proračuna koji su se planirali financirati iz prihoda od prodaje imovine, a  s druge strane osigurati druge izvore financiranja.

Stoga će se Gradskom vijeću u konačnici predložiti uzimanje kunskog kredita u visini od 20.000.000 kuna na rok od 10 godina po fiksnoj kamatnoj stopi pri čemu se očekuje da ista neće biti viša od 1,80%, a koji će biti namijenjen pokriću dijela troškova izgradnje Dječjeg vrtića. Time će se nadomjestiti nedostatak prihoda od Zajednice Talijana te prihoda od prodaje imovine.

U slučaju da se u konačnici realizira kredit zaduženje Grada (prema sadašnjim podacima i projekciji prihoda) neće prijeći dopuštenih 20% (2018-14,68%, 2019.-12,61%, 2020.-11,32%)  ako se uzmu u obzir sva zaduženja, dana jamstva i suglasnosti gradskim tvrtkama (dio ne ulazi u opseg zaduženja)

Nominalno prijedlog I izmjena Proračuna donosi povećanje važećeg proračuna za 2,4% i to kako slijedi:

 

PRORAČUN 2018.

PLAN

IZMJENE

RAZLIKA

INDEKS

214.667.672

219.899.096

5.231.424

+2,44%

 

Namjenski prirez?

 

Iako u potpunosti podržavamo uvođenje javnog prijevoza centrom grada što će biti vidljivo i prijedlogu rebalansa ne možemo se ne načuditi izrečenim na press konferenciji uvaženih gosp. Kurelića i Kružića.

Naime ne možemo vjerovati da gradski vijećnici ne poznaju propise pa vjerujemo da se ipak radi o manipulaciji jer je Zakonom o proračunu zabranjeno propisivanje namjene trošenja pojedinih prihoda. Prirez je tako nenamjenski prihod proračuna koji se može trošiti za bilo koje namjene. Svi nenamjenski prihodi proračuna u bitnom se troše za javne potrebe. Dakle budući da je prirez već ugrađen u proračun kao i projekcije proračuna nije nam jasno kako će se iz istih novaca financirati postojeći rashodi ako se čitav iznos prireza izdvoji za javni prijevoz na novim linijama. Stoga pitanje City busa ili bilo kojeg drugog novog rashoda treba gledati isključivo kao trošak koji je ili Gradu potreban ili nije i ugraditi ga u Proračun ako se procijeni da je potreban. Hoće li će postojeći prihodi proračuna, koji uključuju i prirez moći pokriti nove troškove ili će trebati smanjivati neke od postojećih rashoda pitanja su na koja bi građanima trebali vijećnici odgovoriti kod predstavljanja takvih ideja.

 

 Da podsjetimo:

 • Grad od prireza godišnje ubire cca 3.6 mil kuna
 • Za javni prijevoz (prometuje i po Novoj cesti npr, usklađen je sa završetkom nastave…) godišnje se izdvaja cca 2.7 mil
 • U odnosu na 2017.godini u 2018.znatno su povećana izdvajanja za javne potrebe za preko 10.mil kuna kao posljedica brojnih novih mjera koje su usvojene:
 • predškolski odgoj = Povećanje u odnosu na 2017. za 3.2 mil. kuna
  • otvaranjem nove zgrade Dječjeg vrtića = upisi većeg broja djece,
  • ispunjavanje važećih državnih pedagoških standarda = povećanje broja osoblja = povećanje sredstava za zaposlene
  • manji prihodi vrtića – besplatan vrtić za drugo dijete
 •  osnovnoškolsko i srednje školsko obrazovanje odgoj = Povećanje u odnosu na 2017. za 1.3 mil. kuna
  • Nabavka udžbenika za djecu OŠ
  • Sufinanciranje nabavke udžbenika za srednjoškolce
  • Povećanje broja stipendija
  • Ostali programi i aktivnosti bez smanjenja dostignutih standarda
 • socijalna prava i druge potpora stanovništvu = Povećanje u odnosu na 2017. za 3.2 mil. kuna
  • povećanje naknada za novorođenu djecu
  • novi oblici pomoći za umirovljenike s mirovinom do 3.000 kn:
  • Ostali programi i aktivnosti bez smanjenja dostignutih standarda
 • programi za mlade
  • sredstva za rad Savjeta mladih
  • izrada Lokalnog programa za mlade
  • financiranje noćne linije 32