Grad Opatija
Službene stranice

Novi pristup prostornom planiranju

Datum: 5.9.2017.

U uredu gradonačelnika danas je održana konferencija za medije na temu najave noviteta u pristupu upravljanja prostornim planiranjem Grada Opatije na kojoj su bili nazočni zamjenici gradonačelnika dr.sc. Emil Priskić i Vera Šantić i pročelnik UO za prostorno uređenje Grada Opatije Zdenko Tupanjac.

Zamjenik Priskić podsjetio je javnost kako je Grad Opatija objavio javni poziv za podnošenje zahtjeva za izmjenu cjelokupne prostorno planske dokumentacije kako bi svi zainteresirani građani, kao i druge fizičke i pravne osobe mogle iskazati svoje potrebe za izmjenom prostornih planova. Javni poziv dostupan je preko gradskog portala www.opatija.hr (rubrika "Prostorno planiranje" ili preko rubrike „Natječaji > javni poziv“)

U pogledu noviteta, Priskić naglašava da je uz zahtjeve za izmjenom planova za značajnije zahvate u prostoru ( investicije veće od izgradnje individualne stambene građevine) potrebno priložiti između ostalog i 3D vizualizaciju planiranog zahvata, kako bi bila jasno vidljiva promjena u prostoru u slučaju prihvaćanja takve inicijative za izmjenom određenog prostornog plana.

Grad Opatija odlučio se na takav javni poziv i novi pristup prostornom planiranju u prvom redu kako bi svojim građanima omogućio realizaciju investicija na njihovom zemljištu, a koje trenutno zbog određenih prostorno planskih elemenata nije moguće realizirati.

Također je, pojasnio je zamjenik gradonačelnika Opatije Priskić, za značajnije investicije kroz 3D vizualizaciju moguće transparentnije razmotriti podnesene zahtjeve na gradskim tijelima, ali ujedno i javno građanima prikazati kakvu promjenu u prostoru će uzrokovati bilo koja od novih predloženih investicija.

Tako će se onemogućiti promjene u prostoru koje su već do sada uzrokovane donesenim prostornim planovima (npr. lokacija vile Arentz ), odnosno one koje se tek mogu realizirati po sada važećem Urbanističkom planu uređenja naselja Opatija koji je donesen 2009. godine, neposredno prije lokalnih izbora (npr. lokacija betonskog nedovršenog objekta uz ulicu C. Sylve, „40 BOX“ ) čime je tadašnja nova vlast dovedena pred svršen čin.

Da se takva praksa ne bi ponovila, gradonačelnik Ivo Dujmić nije prije posljednjih lokalnih izbora uputio prijedlog izmjena i dopuna UPU naselja Opatija Gradskom vijeću kako bi omogućio da nova vlast, formirana nakon izbora, može utjecati na konačni izgled Plana.

O lokacijama koje je već sada moguće realizirati po važećem UPU Opatija (12 lokacija od kojih su 3 već izvedene) izvijestit će se i Odbor za prostorno uređenje Gradskog vijeća, uz zahtjev za očitovanjem i prijedlogom na koji način postupiti u predmetnim slučajevima, naveo je Priskić na kraju.