Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest - Odluka o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju i zakup nekretnina

Datum: 23.3.2020.

OBAVIJEST GRADA OPATIJE

o donesenoj Odluci o djelomičnom poništenju Natječaja za prodaju i zakup nekretnina

 

 

            Gradonačelnik Grada Opatije je dana 20.03.2020. godine donio odluku da se djelomično poništava Natječaj za prodaju i zakup nekretnina objavljen u Novom listu, na mrežnoj stranici Grada Opatije i oglasnoj ploči Grada Opatije dana 12. ožujka 2020 . godine i to u odnosu na točku  II. predmet zakupa: dio od 100 m2 nekretnine označene kao k.č. 1108/1 put od 146 m2, upisane od zk ul 1286 k.o. Opatija prema skici izmjere izrađenoj od strane GEO – STIL d.o.o. Matulji ( studeni 2018. godine).

 

                                                                                   GRADONAČELNIK:

                                                                                    Ivo Dujmić, ing., v.r.