Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest - poticaj za zapošljavanje iz gradskog Programa poticaja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa

Datum: 27.5.2020.

Obavještavamo javnost da je trgovačko društvo Marea d.o.o. u 100% vlasništvu supruge gradonačelnika Ive Dujmića podnijelo zahtjev za korištenje mjera poticaja za zapošljavanje iz Programa poticaja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa.

Prije podnošenja zahtjeva trgovačkog društva gradonačelnik je 25.4.2019. zatražio sukladno Zakonu o sprječavanju sukoba interesa mišljenje Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i uputu za postupanje dužnosnika u takvoj situaciji. Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa donijelo je Mišljenje u kojem se u točki I. navodi:

Grad Opatija može stupiti u poslovni odnos s trgovačkim društvom Marea d.o.o., u 100% vlasništvu dužnosnikove supruge, u smislu dodjele poticaja po Programu poticaja zapošljavanja i poduzetništva te razvoj zaleđa u 2019.g. ako isto društvo udovolji uvjetima programa i pod uvjetom da dužnosnik Ivo Dujmić postupi u skladu s uputama Povjerenstva iz ovog mišljenja.“

Sukladno mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, a u cilju zaštite vlastitog integriteta i vjerodostojnosti  te očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti, kao i radi otklanjanja svake sumnje da je obnašanje dužnosti gradonačelnika koristio za probitak povezane osobe, gradonačelnik Ivo Dujmić je ovlastio zamjenicu gradonačelnika Veru Aničić da zastupa Grad Opatiju u navedenom predmetu te da donese sve Odluke u okviru nadležnosti Gradonačelnika.

Svi zahtjevi za korištenje mjera poticaja za zapošljavanje podneseni u 2019. godini su riješeni, jer su imali prednost pri dodjeli sredstava, iako je time kako se u obrazloženju Mišljenja Povjerenstva navodi „Ovakav postupak predstavlja u neku ruku diskriminaciju člana obitelji dužnosnika, odnosno njegovog trgovačkog društva, ali je nužna i potrebna, jer su dužnosnici prvenstveno dužni štititi javni interes te kroz svoje djelovanje opravdati povjerenje građana koje su im ukazali.“ Po dobivanju odluke Povjerenstva o provedbi i postupanju sukladno Mišljenju povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa broj: 711-I-1007-M-72/19-03-11 zamjenica gradonačelnika riješit će zahtjev trgovačkog društva Marea d.o.o.