Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest korisnicima javne usluge zbrinjavanja komunalnog otpada

Datum: 8.1.2019.

Akcija sakupljanja božićno novogodišnjih drvca traje do 22. siječnja.

Komunalac d.o.o. Jurdani organizirao je skupljanje božićno novogodišnjih drvca. Nakon upotrebe zamoljeni su građani da ih odlože pored spremnika na javnoj površini odnosno na mjestima gdje su se nalazili spremnici prije dodjele pojedinačnih spremnika za domaćinstva te da se ne odbacuju u okoliš.

Akcija traje do 22. siječnja 2019. godine.