Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest korisnicima poluukopanih spremnika na lokaciji Vrutki – Opatija

Datum: 28.5.2020.

Poštovani korisnici usluge,

Prilikom redovnog servisiranja uređaja za mjerenje odložene količine komunalnog otpada u poluukopane spremnike koji se nalazi na lokaciji Ulica Vrutki, Opatija izmijenjena je elektronika što za posljedicu može imati da pojedine korisničke magnetne kartice nisu u funkciji. Kao privremenu mjeru davatelj usluge je otvorio pomoćni otvor za nesmetano odlaganje otpada do uspostave pune funkcionalnosti uređaja.

Pozivaju se svi korisnici kojima kartica nisu bile u funkciji da nam se obrate i dostave korisničke podatke (ime, prezime i adresu) te kontakt broj telefona putem e-maila info@komunalac-opatija.hr, putem telefona 051 629 437, SMS, Viber ili WhatsApp porukom na broj  099 5367 495 kako bi Vas mogli osobno kontaktirati vezano uz provjeru ili eventualnu zamjenu kartice.

Sve potrebne radnje obavit će se na adresi korisnika osim u slučajevima kada korisnik predloži povoljnije rješenje.

Ukoliko su neispravnost magnetne kartice uočili korisnici na drugim lokacijama na kojima pružamo uslugu mogu također prijaviti neispravnost prema navedenim uputama.

 

Komunalac d.o.o. Jurdani