Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o podnesenom zahtjevu

Datum: 31.12.2018.

Obavještava se javnost da je sin gradonačelnika Ive Dujmića, Davor Dujmić podnio Gradu Opatiji zahtjev za davanje suglasnosti za dobivanje građevinske dozvole na k.č. 304, k.o. Ičići  i k.č. 307, k.o. Ičići  u vlasništvu podnositelja zahtjeva te na k.č. 305- pašnjak od 30 m2, k.o. Ičići u vlasništvu Grada Opatije, uz zahtjev za kupnju predmetne nekretnine.

Gradonačelnik Ivo Dujmić je dana 27.09. 2017. godine podnio zahtjev Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa za davanjem uputa o postupanju u navedenom predmetu.

Sukladno mišljenju Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa od 19. listopada 2017. godine Broj: 711-1-1715-M-218/17-02-8, a u cilju zaštite vlastitog integriteta i vjerodostojnosti  te očuvanja povjerenja građana u tijela javne vlasti, kao i radi otklanjanja svake sumnje da je obnašanje dužnosti gradonačelnika koristio za probitak povezane osobe, gradonačelnik Ivo Dujmić je ovlastio zamjenika gradonačelnika dr.sc. Emila Priskića da zastupa Grad Opatiju u navedenom predmetu te da donese sve Odluke u okviru nadležnosti Gradonačelnika.