Grad Opatija
Službene stranice

Obavijest o poništenju natječaja za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda objavljenog 29. 08. 2018.g.

Datum: 4.10.2018.

 

           Pročelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/2018 - u nastavku teksta: ZSN), donosi

 

                                                                            ODLUKU

                                            O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU

 

            Poništava se natječaj raspisan u Narodnim novinama broj 77 od 29. kolovoza 2018.g., web stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije, za prijam u službu u Grad Opatiju, Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, na radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda (1 izvršitelj, m/ž) na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

            Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, web stranici i oglasnoj ploči Grada Opatije.

 

                                                                                                                                                                 PROČELNIK:

                                                                                                                                                              Danijel Jerman, dipl.iur.