Grad Opatija
Službene stranice

Objava Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom Grada Opatije

Datum: 26.11.2019.

OBJAVA GODIŠNJEG PLANA UPRAVLJANJA POMORSKIM DOBROM GRADA OPATIJE – PRIJE ISHOĐENJA POTVRDE NADLEŽNOG TIJELA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

 Pozivom na odredbu članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“ RH broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), i Odluku Gradonačelnika o povjeravanju donošenja odluke Zamjenici gradonačelnika u predmetu utvrđivanja prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu i očitovanja na nacrt Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru 2020.-2022. g., KLASA 342-01/19-01/11, od 1. listopada 2019. godine, Zamjenica gradonačelnika je dana 26. studenog 2019. godine, donijela Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu.

Plan će biti dostavljen do 1. prosinca 2019. godine nadležnom tijelu samouprave u Primorsko-goranskoj županiji radi davanja potvrde o usklađenosti s istim.

Posebno se napominje da se Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu objavljuje na web stranicama Grada prije ishođenja potvrde nadležnog odjela županije i da nije stupio na snagu.

Plan će biti objavljen i na  oglasnoj ploči Grada te u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Na isti način i na istim mjestima objaviti će se, kada bude ishođena, potvrda Županije i da je Plan stupio na snagu.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru.

 

POVEZNICE:

1. Godišnji plan upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu bez potvrde nadležnog tijela županije,

2. Kartografska podloga koja je prilog i sastavni dio Plana,

3. PRILOZI: Odluka gradonačelnika o povjeravanju donošenja odluke zamjenici gradonačelnika u predmetu utvrđivanja prijedloga Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2020. godinu i očitovanja na nacrt Srednjoročnog plana davanja koncesija na pomorskom dobru 2020.-2022.g., KLASA 342-01/19-01/11, od 1. listopada 2019. godine, Uredba o postupku davanja koncesijskog odobrenja (IUS INFO- Redakcijski pročišćeni tekst), Uputa o primjeni Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, KLASA: 342-22/18-01/461, od 7. studenog 2018.godine,

6. OBRAZAC zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja.