Grad Opatija
Službene stranice

Objava JAVNE RASPRAVE o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

Datum: 31.8.2015.

Temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke Gradonačelnika Grada Opatije KLASA: 350-01/15-01/21, URBROJ: 2156/01-03-15-40 od 30. srpnja 2015., Upravni odjel za prostorno uređenje Grada Opatije objavljuje

 

 

J A V N U    R A S P R A V U

o

prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije

 

 

            Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije provesti će se u razdoblju od 31.08.2015. godine do 14.09.2015. godine.

 

Javni uvid u Plan moći će se izvršiti svakog radnog dana u vrijeme trajanja javne rasprave od 8,00 do 16,00 sati u predvorju zgrade Grada Opatija, ulica M. Tita 3 – prizemno te na mrežnim stranicama Grada Opatije – www.opatija.hr .

 

Javno izlaganje održati će se:

a)      za tijela i osobe određene posebnim propisima (tijela državne uprave, pravne osobe s javnim ovlaštenjima i dr.): 03.09.2015. u 13,00 sati, u Vijećnici Grada Opatije

 

b)      za građane, Vijeća mjesnih odbora i dr.: 03.09.2015. u 18,00 sati u dvorani vile Antonio, V. Nazora 2, Opatija.

 

Prijedlozi i primjedbe mogu se upisati u Knjigu primjedbi, unijeti u zapisnik o Javnom izlaganju ili u pisanom obliku uputiti nositelju izrade Gradu Opatiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, Opatija, M. Tita 3. Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko napisani i potpisani s adresom podnositelja,  u protivnom se neće razmatrati. Rok za dostavljanje  prijedloga i primjedbi je 14.09.2015. godine.

 

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

     UREĐENJE GRADA OPATIJE