Grad Opatija
Službene stranice

Odluka o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2018.godini

Datum: 12.1.2018.

Na temelju članka 44. Statuta Grada Opatije („Službene novine“ Primorsko-goranske županije broj 25/09 i 30/09-ispravak, 7/13) i članka 7.stavka 1. Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Opatije (SN PGŽ 31/15) gradonačelnik Grada Opatije donosi  Odluku o rasporedu sredstava Proračuna Grada Opatije za financiranje javnih potreba u 2018.godini.