Grad Opatija
Službene stranice

Održan 15. kolegij gradonačelnika

Datum: 4.12.2017.

U uredu gradonačelnika danas je održan radni kolegij gradonačelnika na kojem je glavna tema bila rasprava o konačnom prijedlogu proračuna Grada Opatije za 2018. godinu koji će se naći pred vijećnicima na narednoj sjednici Gradskog vijeća planiranoj za 14. prosinca.

Prijedlog proračuna za 2018. zajedno s Planom projekcija za 2019. i 2020. predstavljen je javnosti te je oko nacrta prijedloga bilo provedeno savjetovanje s javnošću, koje je zaključeno 30. studenog o.g.

Tijekom javnog savjetovanja na ovako kreiran prijedlog pristigla su dva prijedloga, rečeno je na današnjem kolegiju, točnije jedan amandman i jedna sugestija. Gradonačelnik Dujmić prihvatio je pristigli amandman, a o pristigloj sugestiji dogovoreno je da će ona  biti razmotrena.

Gradonačelnik Ivo Dujmić komentirao je kako upravo podatak, da je na javno savjetovanje pristiglo svega dva prijedloga zainteresirane javnosti,  svjedoči da je očito ovako kreiran prijedlog proračuna bio napravljen kvalitetno i detaljno, te ga gradonačelnik sa zadovoljstvom upućuje prema Gradskom vijeću.

Ujedno je na kolegiju razmatran i prijedlog Sportskog saveza Grada Opatije o programima javnih potreba u sportu za 2018. godinu, u kojem SSGO traži do Grada da se planirana sredstva u proračunu za tu svrhu „prebace“ na Sportski savez koji će onda samostalno odlučivati o njihovoj raspodjeli, što je gradonačelnik također prihvatio.