Grad Opatija
Službene stranice

Održan 3. kolegij gradonačelnika

Datum: 11.9.2017.

Na danas održanom kolegiju gradonačelnika Ive Dujmića i njegovih zamjenika dr.sc. Emila Priskića i Vere Šantić sa pročelnicima upravnih odjela Grada Opatije raspravljalo se o poslovanju ustanova i institucija kojih je osnivač Grad, tijeku procedure izrade planova za uređenje rasadnika u parku Angiolina, zatim daljnjeg uređenja Amerikanskih vrtova, ali i o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2017.  

Ravnatelji svih gradskih ustanova i institucija (Dječji vrtić Opatija, Javna vatrogasna postrojba, Osnovna škola Rikard Katalinić Jeretov, Festival Opatija, Hrvatski muzej turizma, Knjižnica i čitaonica Viktor Car Emin) izvijestili su čelnike opatijske izvršne vlasti i gradske uprave o tijeku svojeg poslovanja u odnosu na zacrtane operativne i financijske godišnje planove te projekcijama realizacije do konca godine, iz kojih je podataka vidljivo da su sve ustanove poslovale uredno, sukladno planiranim okvirima.

Na kolegiju su prezentirani i rezultati tijeka procedura na izradi planskih dokumentacija potrebnih za uređenje rasadnika Angiolina, koji je smješten u parku Angiolina, zaštićenom spomeniku parkovne arhitekture kao njegov integralan dio te još o rješenjima za cjelovito uređenje Amerikanskih vrtova.

Riječ je o dvama kardinalnim zelenim punktovima u gradu, kojima je dodana vrijednost i situiranost na atraktivnim lokacijama, a  koji su percipirani za daljnji razvoj Opatije kao iznimno vrijedni resursi, među ostalim i stoga što naglašavaju njenu raskošnu i burnu povijest, ali i tradiciju.

Kako je i Strategija razvoja Grada Opatije odredila turizam kao glavnu gospodarsku granu Opatije na koju se daljnji razvoj Opatije treba naslanjati, pritom uz naglašeno poštivanje načela održivog razvoja, tako je prepoznat konkretan potencijal  ovih parkova, ali i nužnost njihova suvremenog uređenja. Rasadnik u parku Angiolina i Amerikanski vrtovi postat će zanimljive turističke atrakcije poštujući tradiciju, ali u novom ruhu – uvažavajući tako interese i potrebe modernih  turista i posjetitelja, svojevrsna turistička zelena nit koja će i multimedijalno pričati priču o povijesti Opatije. Realizacija oba projekta, što se financiranja tiče planirana je pod okriljem mehanizama Urbane aglomeracije Rijeka, čiji je Grad Opatija član.  

O tijeku procedure oko planova za uređenje rasadnika u parku Angiolina i Amerikanskih vrtova na narednoj sjednici Gradskog vijeća bit će informirani i vijećnici Gradskog vijeća Opatije.

U pogledu izvršenja Proračuna Grada Opatije za prvih šest mjeseci ove godine, ono je do 30. lipnja 2017. bilo u skladu s planiranom realizacijom kako na rashodovnoj, tako i na prihodovnoj strani, što će također biti jedna od tema na sljedećoj sjednici Gradskog vijeća Grada Opatije.