Grad Opatija
Službene stranice

Održan operativni sastanak u cilju rješavanja situacije oko azila za životinje na području Liburnije

Datum: 14.7.2017.

U uredu gradonačelnika danas je održan radni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici i čelnici liburnijskih općina, uz predstavnika Grada Kastva,  i članova Udruge „Lunja i Maza“ - liburnijskog društva za dobrobit životinja. Sastankom je predsjedao gradonačelnik Ivo Dujmić.

Cilj je u što skorijem roku riješiti problem smještaja nezbrinutih životinja na području liburnijskih općina, Opatije i Kastva, pa je zato odmah na početku novog mandata aktualnih čelnika gradova i općina danas na operativnom sastanku bilo riječi o podijeli zadaća i hodogramu njihovih provedbi.  Taksativno, odnosile su se na nekoliko glavnih značajki bitnih za uspješno rješavanje problema koje su se kao teme našle danas na dnevnom redu susreta, a te su: pronalaženje lokacije, izgradnja smještaja za nezbrinute životinje, postizanje dogovora oko ključa financiranja realizacije te eventualno osiguravanje potrebnog kadra u kasnijoj fazi realizacije.   Glavni je cilj da se ovaj problem smještaja životinja riješi, na zadovoljstvo građana ovog kraja.