Grad Opatija
Službene stranice

Održan XIII. kolegij gradonačelnika

Datum: 5.9.2016.

Na danas održanom kolegiju gradonačelnika Ive Dujmića i njegova zamjenika Fernanda Kirigina s pročelnicima resornih odjela gradske uprave jedna od ključnih tema bila je informacija o izvršenju gradskog proračuna u prvom polugodištu 2016. godine. Osnovni naglasak je na na podatku da je proračun u prvom polugodištu bio stabilan i likvidan, a izvršenje prihoda i rashoda u okviru planirane dinamike koje je na kraju promatranog perioda rezultiralo plusom od 1,5 milijuna kuna. Uočljiv je porast prihoda od poreza i prireza na dohodak, koji su viši za 14 posto u odnosu na isti period lani, što se  interpretira i kao pokazatelj povećanja ukupnog ostvarenog dohotka građana.Generalno, pozitivni pokazatelji koji se očituju u vrlo zadovoljavajućem ostvarenju prihoda poslovanja, refleksija su i ukupnih gospodarskih kretanja u gradu.