Grad Opatija
Službene stranice

Održana javna tribina o sustavu odvojenog sakupljanja otpada

Datum: 8.3.2018.

Prva od tri najavljene tribine o novom sustavu gospodarenja otpadom u organizaciji Komunalca d.d. i Grada Opatije okupila je jučer u Kulturnom domu Zora mnoštvo zainteresiranih građana. Na tribini su govorili direktor Komunalca Ervino Mrak, zamjenica gradonačelnika Vera Aničić, predstavnik Grada Opatije Saša Dunatov i rukovoditelj odjela Usluge u Komunalcu Duško Kulaš.

Direktor Mrak objasnio je kroz prezentaciju novosti koje donosi sustav odvojenog sakupljanja otpada te istaknuo kako im je glavni cilj motivirati ljude da odvajaju otpad te „prestanu odlagati otpad i počnu gospodariti otpadom“. Kazao je kako smo u proteklih deset godina bacili sirovina u vrijednosti pet milijardi kuna.

U prezentaciji je bilo objašnjeno što je korisni, a što nekorisni otpad te što se sve odlaže u koju posudu. Istaknuo je da će do kraja ožujka svim stanovnicima centra biti dostavljeni ugovori te će oni morati u roku od 15 dana učiniti povrat izjave, a Komunalac će im onda u roku od 8 dana vratiti ovjerenu izjavu. Radi lakše komunikacije s građanima Komunalac će otvoriti kancelariju u prostorima Tržnice. Također će se do kraja ožujka građanima koji stanuju u centru podijeliti posude za prikupljanje otpada, a oni će morati odabrati veličinu tj. kapacitet posuda. Okupljenim građanima objašnjeno je i sve u vezi odlaganja krupnog otpada, tekstila, baterija, lijekova, EE otpada te zelenog otpada te je preporučeno kompostiranje. Bilo je govora i o propisanim kaznama, a sve nepravilnosti građani trebaju prijaviti komunalnom redarstvu.

Komunalac je nabavio i tri nova dostavna vozila koja imaju dvije komore kako bi se moglo istovremeno sakupljati dvije vrste otpada.

Ono što još nije riješeno je fiksno reciklažno dvorište koje Opatija mora osigurati, kao i mobilno reciklažno dvorište, tj. kamion koji će obilaziti Liburniju. Potrebna je i izgradnja sortirnice za koju je osigurano zemljište te kompostane, za koju zasad nema lokacije nigdje u PGŽ, pa tako ni u Opatiji.

Građani su imali mnogo pitanja, na koja su odgovarali predstavnici Grada Opatije i Komunalca. Najviše je prigovora bilo na nedovoljnu pripremljenost za novi sustav prikupljanja otpada, kao i zabrinutost građana radi odvoženja otpada samo jednom tjedno. Stanovnike strogog centra koji nemaju okućnicu zanimalo je gdje će držati kante i kontejnere, a bilo je i prigovora na skuplje cijene odvoza otpada. Na tribini su bili i predstavnici opatijskih ugostitelja koji su ukazali na problem nedostatka potrebne infrastrukture u centru, gdje bi se mogli smjestiti kontejneri i kante.

U odgovorima je istaknuto da će se postojeći problemi rješavati u hodu te da djelatnici Komunalca stoje građanima na raspolaganju za sve upite i informacije.

- Edukacija korisnika provodi se paralelno sa podjelom posuda. Prilikom preuzimanja posude korisnici dobivaju i uputu za odvojeno odlaganje, a radnici na dodjeli posuda obučeni su za izvođenje kratke obuke. Daljnje informacije građani mogu pogledati na web stranici komunalnog društva Komunalac, dobiti putem elektroničke pošte ili direktno na telefon 051-505-225, istaknuo je direktor Mrak.