Grad Opatija
Službene stranice

Održani izbori za 11. saziv Dječjeg gradskog vijeća Opatije

Datum: 20.3.2017.

U Osnovnoj školi Rikard Katalinić Jeretov Opatija i Osnovnoj školi Viktora Cara Emina Lovran održani su danas izbori za vijećnike novog 11. saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Opatije. Izbori su provedeni u osam razrednih odjela od 4. do 7. razreda u opatijskoj školi, dok su u lovranskoj školi sudjelovali svi učenici sa područja Grada Opatije. Prilikom izbora učenike su posjetili gradonačelnik Ivo Dujmić te zamjenik gradonačelnika Fernando Kirigin. Gradonačelnik je naglasio kako dječji vijećnici kroz rad u Dječjem gradskom vijeću zastupaju sve učenike škole i ostalu djecu te tako prenose njihove interese i potrebe „velikom“ Gradskom vijeću i gradonačelniku koji kasnije odlučuju kako i na koji način najbolje mogu odgovoriti na potrebe djece u Opatiji.
Za funkciju vijećnika Dječjeg gradskog vijeća prijavio se 21 učenik, od čega 19 učenika iz Osnovne škole Rikard Katalinić Jeretov Opatija i dva učenika iz Osnovne škole Viktora Cara Emina Lovran. Rezultati izbora biti će objavljeni najkasnije do četvrtka 23. ožujka 2017. godine, dok će se konstituirajuća sjednica održati u travnju, na kojoj će se birati i novi dječji gradonačelnik/gradonačelnica.