Grad Opatija
Službene stranice

Opatiji produljen certifikat ISO 9001:2015

Datum: 10.10.2017.

Certifikacijska kuća SGS Adriatika, obavila je koncem rujna  recertifikacijski audit  prema ISO 9001:2015 cjelokupnog poslovanja Grada Opatije. Recertifikacijskim auditom nije pronađena niti jedna nesukladnost, te je utvrđeno da su nesukladnosti identificirane prethodnim auditima otklonjene, te da su korektivne radnje i dalje učinkovite. Auditni tim je i ove godine zaključio da sustav u cijelosti udovoljava zahtjevima norme ISO 9001:2015, te je produljen ISO certifikat.

Grad Opatija je uveo Sustav upravljanja kvalitetom 2011. godine prema ISO normi 9001:2008 u djelovanje gradske uprave., a od  listopada 2016. godine uveden je Sustav upravljanjem kvalitetom prema ISO 9001:2015.