Grad Opatija
Službene stranice

OPREZ!

Datum: 31.10.2018.

Ne prolazite oštećenim dijelovima šetnice Lungomare

   Apeliramo na građane da zbog vlastite sigurnosti ne prolaze dijelovima Obalnog šetališta  Franza Josefa I. na kojima je prolaz zabranjen zbog sanacije šteta izazvanih olujnim jugom kako ne bi došlo do neželjenih posljedica. S obzirom da su nastale štete velike i do njihovog potpunog saniranja proći će određeno vrijeme,  prolazak oštećenim i zagrađenim dijelovima šetnice građani poduzimaju na vlastitu odgovornost.

Iako se ukupna šteta koju je prouzročilo olujno nevrijeme još zbraja, za hitno rješavanje najvećih oštećenja gradonačelnik Ivo Dujmić predsjedniku Gradskog vijeća Robertu Kureliću uputio je amandman na Rebalans Proračuna koji je na dnevnom redu sjednice Gradskog vijeća zakazane za 14.studenog. Amandmanom se predlaže osiguravanje milijun kuna za sanaciju šteta koje ne mogu čekati županijska ili državna sredstva.