Grad Opatija
Službene stranice

Plaža Ika - moguće onečišćenje

Datum: 13.9.2018.

    Obavještavamo građane Grada Opatije kako je uzorkovanje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ u jednom trenutku pokazalo onečišćenje mora na plaži Ika. S obzirom da rezultati o potencijalnom onečišćenju nisu bili konzistentni (u naknadnom se uzorkovanju onečišćenje nije pokazalo), podatke o onečišćenju trenutno se sa sigurnošću ne može potvrditi. Zbog prethodno navedenog, preporučamo građanima da se suzdrže od kupanja na plaži Ika.

Grad Opatija je na teren i postupanje  već uputio stručne djelatnike LIBURNIJSKIH VODA d.o.o. radi provjere rezultata uzorkovanja te eventualno otklanjanje uzroka onečišćenja.

O završnim rezultatima uzorkovanja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo PGŽ i LIBURNIJSKIH VODA d.o.o., javnost će biti na vrijeme obaviještena.