Grad Opatija
Službene stranice

Podizanje razine svijesti kod vrtićke djece o važnosti energetske učinkovitosti

Datum: 13.3.2017.

Djelatnici Gradske uprave Grada Opatije koncem veljače posjetili su djecu u dječjem vrtiću u Voloskom, a cilj posjete bio je podizanje razine osviještenosti dječje populacije o važnosti zdravog življenja, te upoznavanje sa sadržajem pojma  energetska učinkovitost, budući da se zgrada njihova vrtića u kojemu obitavaju treba modernizirati i obnoviti po ovim suvremenim principima.

Kako bi djeca te dobi što jasnije dobila predodžbu o tome što zapravo znači energetska učinkovitost, uz razgovor o temi, na kraju su dobila i drvene olovke za pisanje na poklon s logom projekta.

Riječ je zapravo o  edukaciji oko projekta obnove zgrada u cilju podizanja njihove energetske učinkovitosti, za koji je Grad Opatija dobio koncem 2016. sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Radi se o  pilot projektu imena „Izrada projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja – 4c1.1." koji je proveden u suradnji sa Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliš i energetsku učinkovitost.

Sredstva su dodijeljena za izradu glavnog projekta energetske obnove zgrade dječjeg vrtića Volosko, a ukupni iznos prihvatljivih troškova odnosno dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi 115.990,00 kn a uključuje izradu projektne dokumentacije te aktivnosti na promidžbi i vidljivosti projekta. Glavni projekt energetske obnove izrađuje tvrtka VIGOS energetski inženjering d.o.o. Rijeka.

Na  zgradi dječjeg vrtića Volosko, u svrhu energetske obnove, glavnim projektom predviđa se toplinska izolacija vanjskih zidova s unutarnje strane kao i toplinska izolacija stropa prema negrijanom tavanu, ugradnja termostatskih radijatorskih ventila te uvođenje sustava daljinskog očitanja potrošnje energije i vode.

Uključivanjem u ovaj pilot projekt, Grad Opatija želi doprinijeti promicanju energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, te smanjiti potrošnju energije u zgradama javnog sektora.