Grad Opatija
Službene stranice

Ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture na područjima Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Datum: 14.5.2019.

Otvorena je ponovljena druga javna rasprava o nacrtu Plana razvoja širokopojasne infrastrukture (u nastavku: PRŠI) za Grad Opatiju i općine Matulji, Lovran i Mošćenička Draga

Grad Opatija, kao Nositelj projekta (NP), pokrenuo je Projekt izgradnje širokopojasne mreže sljedeće generacije na navedenom području. Tim se projektom planira implementacija nepokretne pristupne elektroničke komunikacijske mreže sljedeće generacije (Next Generation Access network - NGA mreža) otvorenog pristupa, koja će osigurati infrastrukturne preduvjete za održivi, dugoročni, društveni i gospodarski razvitak na području Grada Opatije i općina Matulji, Lovran i Mošćenička Draga.

Ponovljenu drugu javnu raspravu provodi NP Grad Opatija u svrhu pribavljanje mišljenja svih zainteresiranih strana, prije svega od operatora na tržištu i korisnika usluga, vezanih uz PRŠI, a prije početka provedbe projekta. Grad Opatija, sukladno Uputi HAKOM-a o ponavljanju drugog postupka javne rasprave, Klasa: 302-03/19-04/01, Urbroj: 376-13-19-01 od 8. ožujka 2019., pokreće ponovljenu drugu javnu raspravu projekta. Ponovljenom drugom javnom raspravom provodi se i verifikacija inicijalno određenih područja na kojima je opravdano provoditi projekt (tzv. boja područja). Ranije iskazani komercijalni interes nije predmet ove javne rasprave, stoga ne treba ponovno iskazivati podatke o planovima ulaganja, koji su već dostavljeni u prethodno provedenoj javnoj raspravi.

Napominje se da je NP prihvatio prethodno iskazan komercijalnih interes operatora HT d.d. i RuNe Adria telekomunikacijska infrastruktura.

Datum otvaranja rasprave: 14.05.2019.

Datum zatvaranja rasprave: 29.05.2019.

Projektni dokumenti za javnu raspravu obuhvaćaju:

  1. Obavijest o pokretanju javne rasprave, preuzmite ovdje;
  2. Dopis Nositelju ONP-a (HAKOM) o pokretanju javne rasprave, preuzmite ovdje
  3. Upitnik za operatore i ostale zainteresirane strane (tablica za određivanje boja - mapiranje), preuzmite ovdje
  4. Obrazac za javnu raspravu, preuzmite ovdje;

Nakon završetka javne rasprave svi komentari bit će javno dostupni na internetskim stranicama Grada Opatije.

Molimo operatore i druge zainteresirane strane da sve tražene informacije, očitovanja i podatke dostave najkasnije do 29.052019. godine u 15 sati na sljedeću adresu elektroničke pošte slobodan.juracic@opatija.hr ili poštom na adresu Grad Opatija, M.Tita 3, 51410 Opatija (sa naznakom: JAVNA RASPRAVA – PRŠI LIBURNIJA).