Grad Opatija
Službene stranice

Povlačenje prijedloga odluka sa 13. sjednice Gradskog vijeća

Datum: 27.7.2018.

 

KLASA: 944-01/16-01/40

URBROJ: 2156/01-03/01-18-13

Opatija, 27.7.2018.

                                                                                   GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

                                                                                  n/r predsjednika dr.sc. Roberta Kurelića

                                                                      

Predmet: Povlačenje prijedloga odluka sa 13. sjednice Gradskog vijeća

 

            Poštovani predsjedniče Gradskog vijeća,

            uvažavajući u medijima iznesene oprečne stavove vijećnika predstavničke većine u  Gradskom vijeću (AM, SDP, HSU, IDS, UK) vezano uz proračunom planiranu prodaju nekretnina (Novi list od 8.6.2018. „Stop prodaji vrijedne gradske imovine“, Novi list od 14.6.2018. „na Gradsko vijeće vrši se sve veći pritisak kako bi se prodala gradska imovina.“, Novi list od 13.7.2018. „Stranke okupljene u predstavničko većini Gradskog vijeća tumače da njihova koalicija dosad nije spriječila prodaju nijedne opatijske nekretnine“) obavještavam Vas da povlačim s dnevnog reda 13. sjednice Gradskog vijeća sazvane za 31.7.2018. u 16,00 sati sljedeće točke dnevnog reda:

 

6. Prijedlog odluke o zaduženju

7. Prijedlog I. izmjena i dopuna programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    za 2018. godinu

8. Prijedlog I. izmjena i dopuna programa održavanja komunalne infrastrukture za 2018.

    godinu

9. Prijedlog odluke o izmjeni programa utroška spomeničke rente za 2018.godinu

10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja po

     Godišnjem obračunu Proračuna za 201. godinu

11. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Opatije za 2018. godinu

12. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o izvršavanju proračuna Grada Opatije

      za 2017. godinu

 

            U rujnu mjesecu 2018. godine predložit ću Gradskom vijeću donošenje odluke o raspisivanju natječaja za prodaju zgrade sadašnjeg dječjeg vrtića, jer će nova pedagoška godina započeti s radom u novootvorenom objektu, a prodaja ove nekretnine planirana je u važećem proračunu Grada Opatije, kojeg je Gradsko vijeće usvojilo dana 14.12.2017. godine. Sukladno predloženom, predložit ću izmjenu proračuna Grada Opatije za 2018. godinu i visinu kreditnog zaduženja.

 

            S poštovanjem,

 

 

                                                                                  Gradonačelnik

                                                                                  Ivo Dujmić, ing.