Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 10.8.2018.

POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI

                                   

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za međunarodnu suradnju, europske integracije i protokol, u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

  1. J.F., 1985., Dražice
  2. G.I., 1963., Opatija
  3. L.L., 1987., Dražice
  4. N.N., 1980., Rijeka
  5. Z.P., 1984., Ičići
  6. S.P. 1990., Kastav
  7. A.S., 1979., Rijeka
  8. M.T., 1991., Šmrika

 

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 8.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene službenice na bolovanju, rodiljnom i roditeljskom dopustu, do njezinog povratka na posao, koji je objavljen dana 31. srpnja 2018.g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak 17. kolovoza 2018. godine u 09,00 sati na pisano testiranje, a provjera poznavanja engleskog jezika započet će istog dana u 11,00 sati. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Istoga dana, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova u svakom dijelu prethodne provjere.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 31. srpnja 2018.godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

    Ana Brumnjak Iličić, mr. oec.