Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 4.9.2018.

      Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za tehničke poslove, u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

  1. M.P., 1989., Mošćenička Draga

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 1.

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenom kandidatu upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Poziva se kandidat (s liste kandidata) koji se prijavio na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 10. kolovoza 2018.g. u „Narodnim novinama“ br. 73/18, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupi u ponedjeljak 10. rujna 2018. godine u 10,00 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Istoga dana, bit će obavljen intervju s kandidatom koji je ostvario najmanje 50% bodova na pismenom testiranju.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 10. kolovoza 2018.godine.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njegov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Vjekoslav Osojnak, mag. ing. aedif.