Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 11.9.2018.

Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Ured grada objavljen dana 10. kolovoza  2018.g., pristupe u srijedu 19. rujna  2018. godine u 08,30 sati na pisano testiranje.

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom u Uredu grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. A.B., 1968., Rijeka
 2. M.C., 1990., Rijeka
 3. A.G., 1989., Viškovo
 4. A.G., 1989., Lovran
 5. G.K., 1981., Matulji
 6. I.K., 1984., Opatija
 7. L.M., 1982., Opatija
 8. H.M., 1986., Opatija
 9. N.N., 1984., Rijeka
 10. Z.P., 1984., Ičići
 11. G.P., 1982., Rijeka
 12. S.P., 1990., Kastav
 13. D.P., 1989., Viškovo
 14. P.R.M., 1981., Rijeka
 15. M.T., 1991., Šmrika
 16. L.Z., 1968, Jurdani
 17. N.Ž.R., 1974., Klana

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 17.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Ured grada (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 10. kolovoza  2018.g. u Narodnim novinama, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu 19. rujna  2018. godine u 08,30 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web-stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 10. kolovoza  2018.godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

    Jasna Lovrović Kirinčić, dipl. iur.