Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 26.9.2018.

Pozivaju se kandidati koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti, da pristupe u srijedu 10. listopada  2018. godine u 09,00 sati na pisano testiranje.

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 , 61/11i 4/2018), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za utvrđivanje i naplatu prihoda  u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

 1. B.B., 1985., Rijeka
 2. J.D., 1992., Jurdani
 3. D.F. 1969., Opatija
 4. N.F.Z., 1976., Kastav
 5. A.G., 1989., Lovran
 6. S.K.P., 1982., Matulji
 7. A.K.Š., 1982., Rijeka
 8. I.L., 1988., Rijeka
 9. L.M., 1982, Opatija
 10. S.M., 1987., Matulji
 11. N.M., 1971., Lovran
 12. G.P., 1982., Rijeka
 13. D.U., 1986., Jurdani
 14. N.V., 1982., Jurdani
 15. L.Z., 1968., Jurdani

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 15.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web-stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti  (1 izvršitelj m/ž), na neodređeno vrijeme, koji je objavljen dana 29. kolovoza  2018.g. u Narodnim novinama br. 77, na oglasnoj ploči i web-stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu 10. listopada  2018. godine u 09,00 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web-stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 29. kolovoza 2018.godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

  Jasna Lovrović Kirinčić, dipl. iur.,v.r.