Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 16.4.2019.

Za radno mjesto referent - komunalni redar

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto referent- komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. S.Č., 1993., Matulji
  2. R.Č., 1975., Rijeka
  3. D.H., 1967., Lovran
  4. S.K.P., 1982., Matulji
  5. G.K., 1967., Lovran
  6. M.S., 1979., Rijeka
  7. B.Ž., 1969., Rijeka

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 7.

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima

                                                                                P O Z I V

                                                     na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (3 izvršitelja m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci, koji je objavljen dana 2. travnja 2019. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u srijedu- 24. travnja 2019. godine u 9:30 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 2. travnja 2019. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

 Zoran Barbalić, bacc. admin. publ.