Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 20.5.2019.

Viši stručni suradnik za upravljanje imovinom

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za upravljanje imovinom, u Uredu Grada, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. L.A., 1992., Lovran

2. S.B., 1993., Matulji

3. M.B., 1985., Rijeka

4. A.K., 1990., Rijeka

5. L.M., 1982., Opatija

6. S.M., 1993., Delnice

7. I.M., 1990., Rijeka

8. M.P., 1990., Rijeka

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 8.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, naprijed navedenim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Ured Grada (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci, koji je objavljen dana 6. svibnja 2019. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u ponedjeljak, 27. svibnja 2019. godine u 9:15 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 6. svibnja 2019.godine.

Kandidat koji pristupi testiranju dužan je sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njegov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

                Tea Mladenić Visintin, dipl. iur., v.r.