Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 24.5.2019.

viši referent - informatičar

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši referent- informatičar, u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

1. G.G., 1989., Lukovdol

 

Lista kandidata je zaključena s rednim brojem 1.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Poziva se osoba (s liste kandidata) koja se prijavila na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme od šest mjeseci, koji je objavljen dana 6. svibnja 2019. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupi u četvrtak, 30. svibnja 2019. godine u 8:15 sati na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica Maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa provodi se intervju (uz uvjet da je ostvareno najmanje 50% bodova na pisanom testu).

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 6. svibnja 2019.godine.

Osoba koja pristupi testiranju dužna je sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                          Slobodan Juračić