Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 6.9.2019.

natječaj za pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto pročelnik Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

  1. N.F.Z.,1976., Kastav
  2. G.I., 1963., Opatija
  3. M.R., 1987., Veprinac
  4. T.S., 1970., Rijeka
  5. M.S., 1977., Ičići
  6. G.S.H., 1971., Opatija

Lista kandidata je zaključena s rednim brojem 6.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za financije i društvene djelatnosti (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 7. kolovoza 2019. g. u  "Narodnim novinama" broj 75/19, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u petak- 13. rujna 2019. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 7. kolovoza 2019. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Intervju će biti sniman za potrebe provedbe natječajnog postupka.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

     Helena Masarić, dipl. iur., univ. spec. polit., v.r.