Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 16.5.2017.

KLASA: 112-01/17-01/24                                                                                                                             

URBROJ: 2156/01-04/01-17-5

Opatija, 16.05.2017. godine

                                   

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto referent- komunalni redar u Upravnom odjelu za komunalni sustav i zaštitu okoliša, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

1.     S.B., 1989., Ičići

2.     S.K.P., 1982., Matulji

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 2.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na oglas za prijam u službu u Upravni odjel za komunalni sustav i zaštitu okoliša (1 izvršitelj m/ž), na određeno vrijeme od pet mjeseci, koji je objavljen dana 2. svibnja 2017. g. u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak- 23. svibnja 2017. godine u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa, bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Provjera se obavlja iz literature koja je objavljena na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 2. svibnja 2017. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa.

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

                                                         Zoran Barbalić, bacc. admin. publ., v.r.