Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Datum: 8.9.2017.

Na temelju Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj samoupravi, Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje listu kandidata prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje

KLASA: 112-01/17-01/41

URBROJ: 2156/01-04/01-17-3

Opatija, 8. rujna 2017. godine                                             

           

 

            Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje

 

L I S T U  K A N D I D A T A

 

            prijavljenih za radno mjesto viši stručni suradnik za odgoj i obrazovanje u Upravnom odjelu za financije i društvene djelatnosti, koji ispunjavaju formalne uvjete te čija je prijava pravodobna i uredna, i to:

 

1.     N.A., 1982., Čavle

2.     A.B., 1987., Ičići

3.     V.E.B., 1984., Matulji

4.     J.F., 1985., Dražice

5.     B.J., 1980., Rijeka

6.     P.K., 1985., Rijeka

7.     D.K., 1982., Rijeka

8.     A.P., 1986., Ičići

9.     M.P., 1990., Rijeka

10.  J.R., 1974., Rijeka

11.  T.R.J., 1981., Ičići

12.  J.R., 1980., Lovran

13.  O.Š., 1967., Rijeka

14.  D.Š.,  1978., Opatija

15.  S.V., 1984., Rijeka

16.  N.V.E., 1986., Krasica

 

Lista kandidata (po abecednom redu prezimena) zaključena je s rednim brojem 16.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja, putem web- stranice i oglasne ploče Grada Opatije, imenovanim kandidatima upućuje

 

P O Z I V

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

     Pozivaju se kandidati (s liste kandidata) koji su se prijavili na natječaj za prijam u službu u Upravni odjel za financije i društvene djelatnosti (1 izvršitelj m/ž, na neodređeno vrijeme) koji je objavljen dana 25. kolovoza 2017. g. u  "Narodnim novinama" broj 84/17, na oglasnoj ploči i web- stranici Grada Opatije, da pristupe u utorak- 19. rujna 2017. u 9:00 sati, na pisano testiranje. Mjesto održavanja je Vijećnica Grada Opatije, u prizemlju sjedišta Grada, na adresi Ulica maršala Tita 3, Opatija. Pisano testiranje traje 30 minuta, a istoga dana nakon objave rezultata testa bit će obavljen intervju s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na testu.

Testiranje se sastoji od provjere znanja iz pravnih izvora objavljenih na web- stranici Grada Opatije (www.opatija.hr) dana 25. kolovoza 2017. godine.

Svi kandidati koji pristupe testiranju dužni su sa sobom donijeti identifikacijsku ispravu, a ukoliko se ne bude mogao utvrditi njihov identitet neće moći pristupiti testiranju.

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja.

 

 

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA

Danijel Jerman, dipl. iur., v.r.