Grad Opatija
Službene stranice

Poziv na uključenje izrade Lokalnog programa za mlade

Datum: 11.4.2018.

Prvi strateški dokument namijenjen mladima koji ima za cilj poboljšati kvalitetu života mladih.

Grad Opatija je krenuo u izradu Lokalnog programa za mlade, a proces izrade predviđen je u periodu od ožujka do prosinca 2018. godine. Lokalni program za mlade Grada Opatije 2018. – 2021. prvi je strateški dokument namijenjen mladima, koji ima za cilj objediniti potencijale mladih u zajednici i potrebe mladih te na osnovu njih izraditi prioritete i mjere kojima Grad Opatija namjerava odgovoriti, poboljšavajući time kvalitetu života mladih u lokalnoj zajednici do 2021. godine, istaknuli su na konferenciji za medije održanoj jučer u Centru Gervais gradonačelnik Ivo Dujmić i Diana Kovačić iz Udruge Žmergo, koja koordinira procesom te pozvali sve mlade Opatijce, kao i sve one koji rade s mladima da se uključe u izradu ovog dokumenta.

- Prema posljednjem popisu 15 posto stanovništva u Opatiji čine mladi. U posljednjih desetak godina Grad je napravio mnogo za svoje mlade sugrađane - izgradili smo Sportsku dvoranu i Centar Gervais, gradimo novi dječji vrtić, imamo dječju plažu i mnogobrojna dječja igrališta, ali ono što posebno želim istaknuti su potpore, i to potpore za zapošljavanje i potpore za otvaranje obrta kao i stipendije za učenike i studente. Puno smo učinili za naše mlade, a sada smo krenuli i dalje, u izradu Lokalnog programa za mlade. Zaprimili smo ponude za izradu lokalnog programa za mlade i odlučili smo se za udrugu Žmergo, koja će koordinirati procesom, istaknuo je gradonačelnik Dujmić i pozvao mlade da se uključe i da kažu što žele te najavio osnivanje radne skupine koja će pratiti provedbu programa.

Predsjednica udruge Žmergo Diana Kovačić istaknula je kako je cilj konferencije za medije pozvati mlade, ali i sve građane Opatije koji direktno i indirektno rade s mladima, ili su pak roditelji mladih da se aktivno uključe kroz moguće oblike suradnje, a kako bi doprinijeli izradi ovog važnog dokumenta.

- Proces izrade sastoji se od niza aktivnosti kojima će se ispitati potrebe mladih, dosadašnja i planirana ulaganja u mlade te potencijali zajednice kroz izradu „mape zajednice“ na raspolaganju mladima. Proces će koordinirati naša udruga Žmergo u suradnji s Gradom Opatija i Savjetom mladih potičući aktivno sudjelovanje mladih i svih koji direktno djeluju za mlade. Također ćemo imati fokus grupe i sastanke stručnih radnih skupina u  nekoliko tematskih područja, a sve zainteresirane pozivamo na Konferenciju za mlade 7. svibnja u Centar Gervais u sklopu koje će se održati tematske fokus grupe te javna tribina o problemima i potrebama mladih na lokalnoj razini s ciljem prikupljanja povratnih informacija mladih za izradu prioriteta i mjera Lokalnog programa za mlade, istaknula je Kovačić te pozvala sve mlade građane, učenike, studente, predstavnike škola, roditelje i sve koji rade s mladima da dođu na Konferenciju u svibnju.

Svi koji neće moći prisustvovati konferenciji, moći se u izradu programa uključiti putem on-line upitnika koji će uskoro biti dostupan na mrežnim stranicama udruge Žmergo te portalu Grada Opatije.

 

Upitnik za organizacije civilnog društva

Upitnik za javne ustanove i poslovne subjekte

Upitnik za građane