Grad Opatija
Službene stranice

Prijave za upis u Dječji vrtić Opatija

Datum: 13.5.2019.

Prijave traju do 21. svibnja 2019.

Javni poziv za upis djece u Dječji vrtić Opatija za 2019./2020. pedagošku godinu traje od 06. do 21. svibnja 2019. godine.

Prijave za upis za sve objekte u sastavu ustanove Dječji vrtić Opatija primaju se u upravi Dječjeg vrtića u Opatiji, Ulica Antona Mihića 5a, Opatija (Punta Kolova), svakim radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, a dana 21. 05. 2019. godine od 08:00 do 18:00 sati. 

Detaljne informacije o upisima kao i o ostvarivanju prednosti pri upisu u DV Opatija, možete pronaći na stranici Dječjeg vrtića Opatija.