Grad Opatija
Službene stranice

Priopćenje Komunalca d.o.o.

Datum: 11.3.2019.

Na manjem broju izdanih računa došlo je do pogreške pri obračunu zbog informatičke greške

 Nastavno na upite građana, a prvenstveno zbog potrebe Društva da informira korisnike svojih usluga sa svim aspektima poslovanja sukladno profesionalnoj poslovnoj politici, izvješćujemo korisnike usluga s područja Grada Opatije da je uslijed informatičkog kvara na sustavu očitanja izmjerenih količina predanog otpada (isključiivo varijabilni dio cijene nove usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada) na manjem broju računa došlo do pogrešnog obračuna cijene usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog otpada.

Smatramo da će naši korisnici usluga s područja Grada Opatije uvažiti navedenu okolnost.

Pozivamo korisnike koji su zaprimili račune s pogrešno obračunatom cijenom da ih svakako reklamiraju društvu Libukom Jurdani d.o.o.,. ovlaštenom za objedinjenu naplatu usluga društava Komunalac d.o.o. i Liburnijske vode d.o.o. u uredovno vrijeme, stoji u priopćenju Uprave Komunalca d.o.o.