Grad Opatija
Službene stranice

Privremene mjere za uravnoteženje proračuna

Datum: 2.8.2019.

Na snazi do 45 dana, ne obuhvaćaju naknade za novorođene i poticaje poduzetnicima

Poštovani sugrađani,

   Činjenica je da je Gradsko vijeće prihvatilo Proračun za 2019. godinu, a zatim nije donijelo odluku o prodaji stare zgrade dječjeg vrtića ni prošle godine niti u prvoj polovici ove godine, kako je bilo planirano i Proračunom i Izmjenama Proračuna za 2019. Stoga nisu ostvareni planirani prihodi i primici Proračuna. Obzirom na nastalu situaciju, zakonski sam dužan donijeti Odluku o privremenim mjerama za uravnoteženje Proračuna.

  Donošenje privremenih mjera za uravnoteženje Proračuna, sukladno Zakonu o proračunu, može trajati najdulje 45 dana i logičan je korak koji sam kao gradonačelnik poduzeo. Odluka stupa na snagu danas, 2. kolovoza 2019. Isto tako, njome se ugovoreni rokovi plaćanja prolongiraju za 30 dana.

  Privremene mjere podrazumijevaju obustave financiranja političkih stranaka, naknada za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskoga vijeća, pokroviteljstava, aktivnosti mjesnih odbora i programa udruga.

  Pri donošenju ove Odluke striktno sam vodio računa da se ne naruše sva prava naših sugrađana iz socijalnog programa pa tako ovom obustavom nisu obuhvaćene, primjerice, naknade za novorođenu djecu, kao ni poticaji za poduzetnike.

 

Ivo Dujmić, gradonačelnik Grada Opatije

 

ODLUKA