Grad Opatija
Službene stranice

Privremenom mjerom onemogućen pristup parku Tomaševac

Datum: 5.6.2018.

Grad Opatija kao upisani zemljišno-knjižni vlasnik parka Tomaševac (u novoj katastarskoj izmjeri upisan kao - Javno dobro u općoj upotrebi u vlasništvu Grada Opatije), otvorio je za javnost park površine 3.137 m2 u travnju ove godine, kada su uklonjena tri ulazna portuna koja su priječila ulaz u njega i izvršena sanitarna sječa cijele površine.
 
Nažalost, danas smo zaprimili rješenje suda kojim je po tužbi osobe koja je vlasnica kuće u parku koja je zasebna katastarska čestica koja nije vezana s parkom (i koja bespravno koristi zemljište parka jer kupovinom društvenog stana nije kupljen niti metar zemljišta koje čini park a niti je u postupku određivanja zemljišta nužnog za redovnu upotrebu građevine uspjela dobiti pravni osnov njegovog korištenja) donesena privremena mjeru kojom je naređena ponovna postavu tri ulazna portuna radi onemogućavanja pristupa nepoznatim osobama. Privremena mjera ostaje na snazi do pravomoćnosti sudskog rješenja po tužbi.
 
Grad Opatija će privremenu mjeru provesti tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana, ali će nastaviti pravnu bitku za zaštitu javnog dobra.